ZDZ ENGINES

real power for your model airplane, PPG, Ull and many more applications

Zásady zpracování osobních údajů

1.
Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je ZDZ ENGINES s.r.o., ICO 25854917 se sídlem  (dále jen: "správce").
 • II. Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa: Poličná 543
  • e-mail: michal.janousek@zdz.eu
  • telefon: +420778002077
 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2.
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.
 • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 • V. Účelem zpracování osobních údajů je
  • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.
Doba uchovávání údajů

 • I. Správce uchovává osobní údaje
  • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  • • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. [
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: System inPage,účetní společnosti ZDZ ENGINES s.r.o. a jednatel
  • • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).
  • • zajišťující marketingové služby.
 • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.
Vaše práva

 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

 • I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Pilots, planes and installations

Jon Caldito Calvo,

News

16.6.2022 New service logistic announced. See more on http://www.facebook.com/zdzrc

5.1.2022 Magic year of the 30th ANNIVERSARY of the ZDZ engines on the market just started. See more here:

22.05.2020: New ZDZ 210R2-J CHAMPION released and added to our website.

See more here.

27.11.2019: New distributors in Finland and United Arab Emirates

More details on our facebook or in contacts

28.5.2019: ZDZ 500B4-JSR added to our website 

The biggest engine of ZDZ line now optionally equipped by belt reduction gear. Check this beast in QUAD section. 

13.2.2019: New prices set for engines in eshop.

The most of bigger engines are now cheaper. Go and check, register your engine in our form (see in the center of page) and get even lower price for your next purchase.  

13.1.2017: Second service and support center in Czech Republic/ druhé středisko  servisu a podpory pro ČR

RC modely-PH
Václavské nám. 254
Kutná Hora
284 01
tel 777152293 email:
petrhencl@seznam.cz

  

26.09.2015: New videos added 

 

07.02.2015: Pages update 

Dear Friends,
since yesterday 7PM till today 11Am, we have problems with email servers forwarding because of changing and adding domain names into our systems. If you sent anything within that period and received returning message, please forward your message once again.
Thank you and sorry for inconveniece.

04.02.2015: Pages update 

New distributor for BENELUX and UAE, see contacts-distributors for details. 

01.02.2015: Pages update 

New items added to the shop. especially spare parts were significantly updated and filled. And more to come........

31.01.2015: Pages update 

ZDZ 90RV-J,  ZDZ 112B2RV-Jch, ZDZ 180B2RV-Jch, ZDZ 250B2RV-J and ZDZ 224B4-J pages  update with new animation and downloadable 3D model where you can measure anything from installation dimms.

Also new items were added into spare parts section in eshop. 

08.01.2015: E-shop filled with all engines. 

Since today for those countries where we do not have oficiaal dirstributor our customers can order engines directly from our eshop. Soon we will add parts and accessories to it as well. 

20.12.2014: ZDZ 112B2RV-J Champion

Already well known for its smooth run and awesome power to weight ratio two stroke 112ccm opposed twincylinder model gas engine with procesor controlled ignition. Now fully CNC made crankcase and backplate out of 7075 aluminium alloy so very clean design bringing better quality as well. Weight increased compared to former 112B2RV-J is only 50 grams. 

ZDZ 112B2RV-J Champion

17.12.2014: Technical support in France

We have agreed with one of our most experienced pilots and friend Nicolas Gastaldi, that he will kindly support users in France. In case you have a problem with setup or tuning the engine or need advice, please contact Nico on email nicogasta@hotmail.com. Of course you can contact us directly as well, but we speak only english unfortunatelly. Thank you Nico for your help and very good representation of ZDZ engines at all. 

ZDZ 180B2RV-J  Champion finally available.

This the most powerfull engine in its class now comes with much nicer design with fully CNC machined crankcase and backplate and some other modifications like forged steel con rods to bring super long lasting power and durability.  

 ZDZ 180B2RV-J CHAMPION